Jakość CPTG – co to takiego?

Na świecie nie funkcjonuje jeden ogólny standard jakości dla olejków eterycznych ani żadna oficjalna jednostka certyfikująca. Dlatego firma dōTERRA stworzyła własny niezwykle rygorystyczny standard kontroli jakości CPTG (Certified Pure Therapeutic Grade – Certyfikowana Czysta Jakość Terapeutyczna) polegający na poddaniu każdej partii olejków eterycznych szeregowi analiz laboratoryjnych. Jego celem jest zagwarantowanie czystości i skuteczności terapeutycznej dystrybuowanych olejków.

Kontrola jakości CPTG obejmuje 3 etapy i rozpoczyna się tuż po destylacji. Badanie każdej partii olejku obejmuje na tym etapie:

 1. Ocenę organoleptyczną (sensoryczną) tych właściwości olejków eterycznych, które można sprawdzić za pomocą smaku, wzroku, dotyku i węchu. Jest to wstępny etap kontroli jakości umożliwiający rozpoznanie ewentualnych nieprawidłowości po nietypowym zapachu, niejednolitej konsystencji lub dziwnym kolorze.
 2. Chromatografię gazową – czyli badanie pod kątem składu chemicznego.
 3. Spektrometrię mas – określającą dodatkowo ilość poszczególnych składników chemicznych i ich proporcje, co rzutuje na siłę działania olejku.
 4. Chromatografię chiralną – w celu wykluczenia obecności jakichkolwiek elementów syntetycznych.
 5. Analizę izotopową – w celu wykluczenia jakichkolwiek zafałszowań w postaci domieszek.

Druga runda testów przeprowadzana jest już w zakładzie produkcyjnym dōTERRA, służy upewnieniu się, czy otrzymany olejek eteryczny jest tym samym, który został wydestylowany i przetestowany i obejmuje:

 1. Ocenę organoleptyczną – ponownie.
 2. Badanie mikrobiologiczne – pod kątem ewentualnej obecności drobnoustrojów (wirusów, bakterii, grzybów, pleśni).
 3. Spektroskopię fourierowską – do analizy składu chemicznego pod kątem potwierdzenia stałej mocy i identycznych właściwości kolejnych partii danego olejku, a wyniki badań porównywane są ze stanowiącymi punkt odniesienia wynikami referencyjnymi.
 4. Badanie na obecność metali ciężkich i pestycydów.

Trzecią serię badań przeprowadza się po napełnieniu butelek olejkiem, żeby wykluczyć jakiekolwiek zanieczyszczenia lub nieoczekiwane zmiany, które mogły wystąpić podczas tego procesu i mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość, trwałość i właściwości olejku. Jest to:

 1. Ocena organoleptyczna – ponownie.
 2. Badanie mikrobiologiczne pod kątem drobnoustrojów – ponownie.
 3. Spektroskopia fourierowska – ponownie.
 4. Badanie stabilności.

Standard jakości opracowany i wdrożony przez firmę dōTERRA jest niezwykle wyśrubowany i gwarantuje czystość i moc, a więc bezpieczeństwo stosowania i właściwości terapeutyczne olejków eterycznych.

A na koniec każdy z nas może powiedzieć SPARWDZAM! Na stronie Sourcetoyou po wpisaniu nr partii możemy odczytać wyniki analiz laboratoryjnych dla interesującej nas partii olejku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.